Eggen

Ver trygg på ditt
neste bygg

Vi set kvalitet og
berekraft fyrst.

Prosjektgjennomføringa i AaT Prosjekt AS er basert på samtidig prosjektering og Lean-prosessar for å sikre kvalitet og framdrift i prosjekteringfasen.

AaT Prosjekt AS er forplikta til å bidra til berekraft i byggjebransjen. Gjennom vår prosjektleiing integrerer vi miljøfaglege vurderingar, basert på kunnskap, i kvar fase. Vi vel berekraftige material, fokuserer på energieffektivitet og fremjar grøne byggjemetodar. Målet vår er ikkje berre å møte dagens behov, men og bidra til ei meir berekraftig framtid.

Åsgeir er sivilingeniør i konstruksjonsteknikk frå NTNU med fokus på betong- og stålkonstruksjonar. Åsgeir har bakgrunn frå rådgjeving, offentleg forvaltning, entreprenørverksemd samt topside og subsea offshore konstruksjon. Han har delteke i prosjekt innanfor sjukehus, legesenter, helsestasjon, skular, brannstasjonar, varehandel, kaier og bruer, samt vore med å byggje to gondolar på
nordvestlandet.

trekonstruksjon
bygg

Lang erfaring frå byggjebransjen.

Åsgeir har over 20 års erfaring frå byggje- og
anleggsbransjen, og har deltatt i fleire samspelsentrepriser,
samt pris- og designkonkurransar.

sivilingeniør

Er du totalentreprenør eller offentleg byggherre?

Ta kontakt for profesjonell bistand til ditt neste prosjekt. Vi ser fram til å høyre frå dykk!