trekonstruksjon

Om oss

Kven er vi?

AaT Prosjekt AS vart etablert i 2021 for å dekke eit behov for prosjekteringsleiing i byggebransjen, og den typiske kunden er totalentreprenør, men vi har også avtalar med offentlege verksemder for gjennomføring av hovudentrepriser og generalentrepriser.

AaT Prosjekt AS arbeider primært med industribygg, og har for tida prosjekt som sjukehusbygg, symjehall og landbasert smoltanlegg under utvikling. Prosjektverdien for pågåande prosjekt varierer frå 15 MNOK til 600 MNOK. Per i dag er det ein tilsett, men vidare vekst vurderast.

om oss
trekonstruksjon
Åsgeir Tomasgard